قانون مدنی

ماده 595 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت

هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد، تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی‌ نمایند.

تفسیر ماده ۵۹۵ قانون مدنی

+ هرگاه ضرر ناشی از تقسیم چندان سنگین باشد که تمام مال مشترک یا حصه برخی از شرکا را ازمالیت بیندازد، تقسیم ممنوع است، اگرچه شرکا تراضی کنند. برای مثال، نمی‌توان اتومبیل یا مجسمه مشاع را تقسیم کرد. التزام چنین تقسیمی نیز باطل است و، هرگاه برای تضمین التزام دادن پولی (وجه التزام) مقرر شده باشد، اثر حقوقی ندارد. قانون مدنی راه حلی برای رها شدن از شرکت ناخواسته به اجمال و به طور مشروط ارئه می‌کند (بخش اخیر ماده ۵۹۴ قانون مدنی).[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش34، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص244، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا