قانون مجازات اسلامی

ماده 6 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب اول: کلیات » بخش اول: مواد عمومی » فصل دوم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

قانون حاکم بر جرایم مستخدمان دولت، ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت

به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

« ماده 7 قانون مجازات اسلامی ماده 5 قانون مجازات اسلامی »

تفسیر ماده 6 قانون مجازات اسلامی

+ جرایم مستخدمان دولت باید در ایران جرم باشد تا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به آن رسیدگی شود.[1]


+ «به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند»: قسمت اول ماده، بیانگر اصل صلاحیت واقعی می‌باشد.[2]


+ «به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.»: قسمت دوم ماده، بیانگر اصل صلاحیت شخصی فعال می باشد.[2]

 

منابع

1. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، م6، انتشارات مجد.

2. شمس ناتری، محمدابراهیم، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ج1، م6، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا