قانون مدنی

ماده 60 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

تفسیر ماده 60 قانون مدنی

+ وقف از عقود عینی است که قبض در آن ها شرط صحت است.[1]


+ عقدی که موجد حق انتفاع است از اقسام عقود عینی به شمار می آید که قبض از ارکان و شرایط صحت آن است. بنابراین، حق انتفاع از هنگامی برقرار می شود که قبض محقق گردد و قبل از قبض، انتقاع از مال از آنِ مالک است. البته در قبض فوریت شرط نیست، بلکه تا زمانی که مالک رجوع نکرده، هر وقت مال را به قبض بدهد، حق انتفاع کامل می شود. [2]


+ اگر وقف در تصرف موقوف علیهم باشد نیاز به قبض نیست و تنها واقف باید این عنوان وقف را اراده کند.[3]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 347، تهران، انتشارات میزان.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 334، تهران، انتشارات میزان.

3. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج3، ش 84، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا