قانون مدنی

ماده 600 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت

هرگاه در حِصِه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالِم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را ‌به هم بزنند.

تفسیر ماده 600 قانون مدنی

+ از ظاهر ماده ۶۰۰ قانون مدنی بر می‌آید که تنها شریکی که عیب در سهم او است حق برهم زدن تقسیم را دارد و شبیه استفاده از خیار عیب است نه درخواست ابطال. در نتیجه، منافع حصه مفروز هر کس به خود او تعلق دارد. ولی، از سوی دیگر، وجود عیب نشان می‌دهد که تعدیل سهام از آغاز نادرست و باطل بوده است و نظری که آن را به درخواست ابطال تعبیر می‌کند ترجیح دارد (ماده ۶۰۱ قانون مدنی).[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م600، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا