قانون مدنی

ماده 605 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت

هرگاه حِصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود، مگر ‌اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

تفسیر ماده 605 قانون مدنی

+

ماده 102 قانون مدنی:

هرگاه ملکی کلاً یا جُزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌ُ الاِرتِفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌ حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.


ماده 103 قانون مدنی:

هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و مَنافِعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود، هر کدام از آنها به قدر حِصِه، مالک آن حقوق و ‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است، بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق‌ عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است، خواهد داشت.

منابع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا