قانون مدنی

ماده 606 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت

هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند؛ و اگر یک یا چند نفر از وراث معسّر شده باشد، طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

تفسیر ماده 606 قانون مدنی

+ وجود دین مانع از تقسیم ترکه نمی‌شود و وراث می‌توانند پیش از پرداخت آن نیز اموال را بین خود تقسیم کنند.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش55، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا