قانون مدنی

ماده 61 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قَبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوفٌ ‌عَلَیهم ‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوفٌ ‌عَلَیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد، متولی معین نکرده بعد از آن مُتَوَلی قرار دهد یا خود ‌به عنوان تولیت دخالت کند.

تفسیر ماده 61 قانون مدنی

+ واقف می تواند قبل از قبض از قصد خود برگردد، یا تغییر و تبدیلی در شرایط و آثار وقف بدهد. اما همین که قبض محقق شد ارکان وقف کامل می شود و دیگر واقف نمی تواند آن را بر هم زند یا در آن تغییر و تبدیلی ایجاد کند، چنانکه فرد یا افرادی را از زمره موقوف علیهم خارج نماید یا اشخاصی را بر آنان بیفزاید.[1]


+ متولی: ممکن است واقف شخص یا اشخاصی را برای اداره موقوفه تعیین کرده باشد. چنین شخصی متولی نامیده می شود.[2]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 346، تهران، انتشارات میزان.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 347، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا