قانون مدنی

ماده 615 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نهم: در ودیعه » مبحث دوم: در تعهدات امین

امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

تفسیر ماده 615 قانون مدنی

+ در اثر عقد ودیعه و با سپردن مال به امین، او وظیفه دارد که از آن نگاه‌داری و محافظت کند: بدین معنی که، نه تنها آن را رها نسازد و تلف نکند، از گزند حوادث خارجی نیز مصون دارد. به همین جهت نیز، در رابطه دو طرف عقد، اثبات این امر که مورد ودیعه در اثر حادثه خارجی، مانند آتش سوزی یا دزدی، تلف یا ناقص شده است، امین را از مسئولیت بری نمی‌کند. باید احراز شود که امین توانایی دفع خطر را نداشته و مواظبت‌های متعارف را در این زمینه انجام داده است.[1]

 

ماده 229 قانون مدنی:

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش30، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا