قانون مجازات اسلامی

ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانون مجازات اسلامی » کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده » فصل هفدهم: جرایم علیه اشخاص و اطفال

قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی

در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.

تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.

ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

تفسیر ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

+ در تعیین مجازات برای قتل غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت ندارد یاعدم رعایت نظامات، با ذکر عبارت «مگر اینکه خطای محض باشد» در انتهای ماده، قتل‌ها و صدمات جسمانی خطئی محض را از شمول مجازات کیفری خارج ساخته است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد که صرفا برای ترساندن مردم و قدرت نمایی یا برای تفریح کردن، با بی‌اعتنایی کامل نسبت به جان و سلامتی دیگران، اقدام به پرتاب مواد آتش‌زا به هوا یا پرتاب سنگ به پایین می‌کند، در صورت تحقق یکی از این نتایج، هیچ مجازات کیفری را طبق قوانین ایران تحمل نخواهد کرد و حداکثر می‌توان، بر اساس بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، جرم ذاتا خطای محض وی را، به دلیل وجود تقصیر، در حکم شبه عمد محسوب کرده، و در نتیجه، خود او را به جای عاقله، مسئول پرداخت دیه دانست، بدون این که از این جهت تفاوتی بین چنین فردی با کسی که نه او و نه هیچ فرد متعارف دیگری به هیچ وجه احتما تحقق مرگ یا جراحت را از عمل فرد نمی‌داده اند، وجود داشته باشد.

این وضعیت رضایت بخش نیست و می‌تواند با پیش بینی مجازات تعزیری برای برخی از مواردی، که علیرغم پیش بینی شدن خطر یا قابل پیش بینی بودن آن، مرتکب، همچنان بر ارتکاب آن رفتار اصرار ورزیده است، جبران شود.[1]

 

منابع

1. صادقی، میرمحمد، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ص146، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا