قانون مدنی

ماده 621 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نهم: در ودیعه » مبحث دوم: در تعهدات امین

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد، باید آنچه را که در عوض گرفته است ‌به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

تفسیر ماده 621 قانون مدنی

+ امکان رجوع مالک به غاصب از آنجا است که امین در مورد گرفتن بدل یا مثل و قیمت مال نیابت ندارد و اقدام او عمل فضولی است که می تواند مورد رد یا اجازه مالک قرار گیرد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش38، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا