قانون مدنی

ماده 623 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نهم: در ودیعه » مبحث دوم: در تعهدات امین

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

تفسیر ماده 623 قانون مدنی

+ تعهد امین به رد عین مال به طور تبعی شامل منافع آن نیز هست. پس، اگر گوسفندی در دوران امانت بزاید، بره نیز موضوع تعهد قرار می‌گیرد و همچنین است شیر گوسفند.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م623، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا