قانون مدنی

ماده 624 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نهم: در ودیعه » مبحث دوم: در تعهدات امین

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ می‌باشد مسترد‌ دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد، باید به حاکم رد نماید.

تفسیر ماده 624 قانون مدنی

+ امین باید مورد امانت را به مودع رد کند و نمی‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به اثبات مالکیت او سازد. پس، اگر بین مودع و شخص دیگری در مورد مالکیت مال ودیعه اختلاف باشد، امین باید آن را به مودع بدهد، مگر اینکه دادگاه ضمن قراری آن را نزد امین توقیف (تامین) کند.

← پس، امکان رد به حاکم نیز مشروط به ضرورت مورد وعدم دسترسی به مودع و نماینده او استو، برخلاف آنچه شهرت دارد، جز در مورد امتناع مالک وعدم دسترسی به او، دادن مال به حاکم یا سپردن آن به صندوق امانات یا صندوق‌های ثبت و دادگستری مدیون را از انجام تعهد بری نمی‌کند.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش41، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا