قانون مدنی

ماده 625 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نهم: در ودیعه » مبحث دوم: در تعهدات امین

هرگاه مُستَحَق‌‌ٌلِلغِیر بودن مال ودیعه محقق گردد، باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد، تابع احکام اموال ‌مجهول‌المالک است.

تفسیر ماده 625 قانون مدنی

+ اگر ثابت شود که مورد ودیعه به دیگری تعلق دارد و مودع آن را غصب کرده است، امین نباید وسیله تسلیط غاصب را فراهم کند.

← منتها، باید افزود که از جمع مواد ۶۲۴ و ۶۲۵ قانون مدنی چنین برمی آید که مودع از نوعی اماره مالکیت در برابر مستودع سود می‌برد: بدین بیان که، مودع مالک است و استحقاق گرفتن مورد ودیعه را دارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اماره در صورتی اعتبار دارد که ودیعه به نام امانت گذار باشد. ولی، هرگاه به وکالت یا ولایت و قیمومت و مانند این‌ها باشد و مالک استرداد آن را بخواهد و محجور نباشد، مورد ودیعه باید به او تسلیم شود (ماده ۶۳۰ قانون مدنی). اما این حکم مانع از درخواست استرداد به وسیله ولی یا قیم محجور نمی‌شود.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش41، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا