قانون مدنی

ماده 628 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نهم: در ودیعه » مبحث دوم: در تعهدات امین

اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد، مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد‌ نمود، مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

تفسیر ماده 628 قانون مدنی

+ در صورتیکه در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد چنانکه محجور شود عقد ودیعه منفسخ می‌گردد و مال در ید مستودع به صورت امانت مالکانه باقی می‌ماند و چون مودع نمی‌تواند در مال خود تصرف کند نمی‌توان آن مال را به شخص او مسترد داشت و باید طبق ماده ۶۲۸ قانون مدنی امین آن را به ولی یا قیم و یا کسی که حق اداره کردن اموال او را دارد بدهد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص279، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش27، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا