قانون مدنی

ماده 632 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نهم: در ودیعه » مبحث دوم: در تعهدات امین

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیاء و‌ اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

تفسیر ماده 632 قانون مدنی

+ ایداع: به ودیعت گذاشتن مالی در نزد کسی؛ ودیعه گذاشتن؛ سپردن.


+ عمل سپردن باید به منظور نگاهداری باشد و گیرنده نیز باید آن را به همین عنوان بپذیرد و تعهد نگاهداری آن را بکند. آوردن مال نزد کسی، هرچند اعتراضی نکند و آن را بپذیرد، به تنهایی ودیعه نیست.

بطور مثال اگر کارگری دوچرخه خود را در دکان یا خانه صاحبکار و کارفرما بگذارد، یا میهمانی پالتوی خود را بر صندلی خانه میزبان نهد، یا مشتری رستوران یا سلمانی کلاه خویش را به جا لباسی صاحب مغازه بیاویزد، ودیعه محقق نمی‌شود و صاحب محل مکلف به نگاه داری نیست.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م0، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا