قانون مدنی

ماده 64 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق اِرتِفاق موجود است جائز است‌ بدون اینکه به حق مزبور خِلَلی وارد آید.

تفسیر ماده 64 قانون مدنی

+ چون وقف حبس عین و تسبیل منفعت است تصور نرود مالی که در حین عقد دارای منفعت نیست نمی توان وقف نمود بلکه هرگاه مالی به جهتی از جهات در حین عقد دارای منفعت نباشد و بعدا منفعت پیدا کند می توان آن را وقف کرد.

مانند خانه ای که دو سال در اجاره دیگری است یا دیگری دو سال در آن حق انتفاع دارد و یا کره اسبی که هنوز قابلیت انتفاع و سوار شدن را ندارد.[1]


+ مورد وقف باید مالی باشد که متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد مانند مالی که در رهن یا بیع شرط دیگری است و یا مالی که مالک آن ورشکست شده است زیرا حقوق مرتهن و منتقل الیه در بیع شرط و طلبکاران ورشکسته در دارایی او ایجاب می نماید که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد و حال آنکه عین وقف باید حبس بماند تا موقوف علیهم از آن منتفع شوند.[2]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 793 قانون مدنی:

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 94، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 95، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا