قانون مدنی

ماده 644 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل دهم: در عاریه

در عاریه طلا و نقره، اعم از مسکوک و غیر مسکوک، مستعیر ضامن است، هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

تفسیر ماده 644 قانون مدنی

+ در موردی که طلا و نقره به عاریه داده می‌شود، فرض این است که، به دلیل گران بها بودن این دو فلز، بر مستعیر شرط ضمان شده است. این حکم استثنا بر قاعده ضامن نبودن امین است و باید تفسیر محدود شود و نمی‌توان آن را در ودیعه و اجاره طلا و نقره یا عاریه سایر فلز‌های گران بها اجراء کرد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م644، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا