قانون مدنی

ماده 648 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل یازدهم: در قرض

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مِثل آن را از ‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تَعَذُر رد مثل، قیمت یَوم‌الرَد را بدهد.

تفسیر ماده 648 قانون مدنی

+ قرض در لغت به معنی قطع کردن و بریدن است چه آنکه مقرض قطعه از مال خود را جدا می‌کند و به مقترض می‌دهد.[1]


+ قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است: کسی که قرض می‌دهد (مُقرِض) و طرفی که قرض می‌گیرد (مُقتَرِض).[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص300، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش427، انتشارات گنج دانش.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص301، تهران، انتشارات اسلامیه.

4. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م650، تهران، انتشارات میزان.

5. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش425، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا