قانون مدنی

ماده 650 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل یازدهم: در قرض

مقترض باید، مِثل مالی را که قرض کرده است رد کند، اگرچه قیمتاٌ ترقی یا تنزل کرده باشد.

تفسیر ماده 650 قانون مدنی

+ در رد مثل فرقی نمی‌کند که قیمت آن مال در بازار ترقی و یا تنزل کرده باشد زیرا مورد تعهد مثلی است و متعهد وقتی بری می‌شود که مورد تعهد را ایفا نماید. بنابراین متعهد باید مثل مال مورد قرض را به هر قیمتی که ارزش داشته باشد تهیه و به مقرض بدهد.[2]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م650، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص301، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

3. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش440، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا