قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی » مبحث اول: جریان دادخواست

ذکر جهات نقص توسط دادگاه

در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

تفسیر ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی

+ چنانچه مدیر دفتر دادگاه با مشاهده نقص دادخواست، اخطار رفع نقص صادر نماید اما دادخواست دهنده رفع نقص ننموده و یا خارج از مهلت مقرر رفع نقص کند و در عین حال، با بی‌توجهی دادگاه، دستور تعیین وقت صادر و دادخواست ابلاغ و جلسه دادرسی تعیین شود اما در همان آغاز اولین جلسه دادرسی، دادگاه با این امر خلاف قانون، راسا یا با تذکر خوانده، روبه رو شود، آیا دادگاه می‌تواند قرار رد دادخواست صادر کند؟

چنانچه جلسه دادرسی تشکیل و دادرسی آغاز شود، دادگاه نمی‌تواند، در جریان دادرسی، به علل ناشی از نقص دادخواست، پرونده را، برای رفع نقص و یا قرار رد دادخواست به دفتر دادگاه برگرداند؛ دلالت ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، این نظر را تایید می‌نماید.[1]


 

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج1، ش95، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا