قانون مدنی

ماده 669 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل سیزدهم: در وکالت » مبحث دوم: در تعهدات وکیل

هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد؛ در این صورت، هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

تفسیر ماده 669 قانون مدنی

+ تعدد وکیلان:

هرگاه دو یا چند نفر برای انجام امری وکالت داشته باشند، اجرای وکالت بدین ترتیب است:

۱) اجتماع:

در صورتی که دو یا چند نفر به طور اجتماع وکیل باشند، هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید (بند ۱ ماده ۶۶۹ قانون مدنی).

← در صورتی که یکی از آن‌ها فوت کند، وکالت دیگری باطل می‌شود (ماده ۶۷۰ قانون مدنی)، زیرا به تنهایی سمتی در اجرای وکالت ندارد.

← هرگاه موکل یکی از دو وکیل را عزل کند، وکالت دیگری نیز با از بین رفتن شرط بقای خود از بین می‌رود، مگر اینکه به قرائن معلوم شود که مقصود موکل حفظ نیابت دیگری است: مانند اینکه موکل، پس از عزل وکیل، شخص دیگری را به جای او منصوب کند تا با وکیل باقی مانده به اجتماع عهد دار اجرای وکالت شوند.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش98، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا