قانون مدنی

ماده 671 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل سیزدهم: در وکالت » مبحث دوم: در تعهدات وکیل

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

تفسیر ماده 671 قانون مدنی

+ منظور از لوازم و مقدمات مذکور در ماده ۶۷۱ قانون مدنی، اعم از لوازم و مقدمات عقلی، عرفی و عادی است، بنابراین هرگاه کسی دیگری را وکیل در امری نماید کلیه اموری که عقلاً، عادتاً یا عرفاً از لوازم امر وکالت است وکلی بدون اجازه جداگانه از موکل می‌تواند آن را انجام دهد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص332، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا