قانون مدنی

ماده 673 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل سیزدهم: در وکالت » مبحث دوم: در تعهدات وکیل

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌ مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

تفسیر ماده 673 قانون مدنی

+ جایی که وکیل، بدون داشتن اختیار توکیل، برای اجرای وکالت وکیل دیگری انتخاب کند، مسئول اعمال او است و باید خساراتی را که از این رهگذر به موکل وارد می‌شود جبران سازد.

← موکل حق دارد به هر کدام از وکیل و برگزیده او، که می‌خواهد یا به هر دو برای جبران خسارت رجوع کند: به وکیل نخست، به دلیل تجاوز از حدود اختیار، و به وکیل دوم از این جهت که نسبت به او بیگانه و غاصب است.

پس، اگر ابتدا به وکیل نخست رجوع کند، او نیز به نوبه خود می‌تواند به سبب مستقیم ورود ضرر (وکیل دوم) رجوع کند و، در صورتی که دخالتی در عمل زیان بار نداشته باشد، آنچه را به ضمانت از کار ناشایسته او پرداخته است بازستاند. ولی، هرگاه موکل نخواهد از مسئولیت وکیل خود استفاده کند، حق رجوع مستقیم به وکیل دوم را دارد و او نمی‌تواند از این باب به وکیل رجوع کند، مگر اینکه او نیز در ورود ضرر دخالت مستقیم داشته باشد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش100، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا