قانون مدنی

ماده 674 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل سیزدهم: در وکالت » مبحث سوم: در تعهدات موکل

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد.

درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌ است، موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

تفسیر ماده 674 قانون مدنی

+ تعهدات و معاملاتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می‌دهد مستقیماً برای موکل واقع می‌شود یعنی وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته و واسطه در عمل می‌باشد و در نتیجه آن موکل در مقابل اشخاص ثالث متعهد و یا متعهدله قرار می‌گیرد.

← اما نسبت به اموری که وکیل خارج از حدود وکالت انجام می‌دهد هیچگونه تعهدی برای موکل ایجاد نمی‌نماید همچنانی که موکل نمی‌تواند از آن منتفع شود مگر آنکه عمل فضولی وکیل را صریحا و یا ضمنا اجازه دهد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص340، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م674، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا