قانون مدنی

ماده 68 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و مُتَعَلِقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه ‌واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بِیع مذکور است.

تفسیر ماده 68 قانون مدنی

+ تابعیت ناشی از طبیعت مال (مانند فضا و قرار زمین) و تابعیت قانونی یا عرفی ( مانند تابعیت درختان در باغ و راه عبور در خانه).[1]


 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 356 قانون مدنی:

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.


ماده 357 قانون مدنی:

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.


ماده 358 قانون مدنی:

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هرچه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این که تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. ‌

در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.


ماده 359 قانون مدنی:

هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 69، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا