قانون مدنی

ماده 682 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل سیزدهم: در وکالت » مبحث چهارم: در طرق مختلفه‌ انقضای وکالت

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد؛ و همچنین است محجوریت ‌وکیل، مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

تفسیر ماده 682 قانون مدنی

+ این ماده تنها در مورد سفه مفید است، زیرا اثر جنون در ماده ۶۷۸ قانون مدنی سخن گفته شده است. پس، در مواردی که سفیه می‌تواند خود طرف قرارداد یا ایقاع شود (مانند قبول هبه و صلح رایگان)، حق دارد برای انعقاد آن به دیگری وکالت دهد و در این موارد است که سفه عارض بعد از وکالت نیز اثری در انحلال آن ندارد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م682، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا