قانون مدنی

ماده 688 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث اول: در کلیات

ممکن است از ضامن، ضمانت کرد.

تفسیر ماده 688 قانون مدنی

+ «ترامی» یا «تسلسل» در ضمان به موردی گفته می‌شود که شخصی از ضامن ضمانت کند و دیگری از ضامن دوم… و به همین گونه ضمانت‌ها ادامه یابد. در نفوذ این ضمان تردیدی وجود ندارد (ماده ۶۸۸ قانون مدنی). ولی آثار آن را در ضمان نقل ذمه یا ضم آن باید جداگانه بررسی کرد:

۱) در صورتی که ضمان بدون قید و شرط انجام پذیرد و اثر آن انتقال دین باشد، با نخستین ضمان، مضمون عنه بری می‌شود و دین بر عهده آخرین ضامن قرار می‌گیرد. پس، مضمون له تنها حق رجوع به او را دارد. ضامن پرداخت کننده نیز تنها به مضون عنه خود (ضامن پیش از او) رجوع می‌کند و ارتباطی با مضمون عنه اصلی ندارد. ماده ۷۲۲ قانون مدنی در همین زمینه اعلام می‌کند: «ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد».

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش243، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا