قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی » مبحث دوم: ابلاغ

ابلاغ قانونی

هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.

تفسیر ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی

+ لازم نیست که مامور ابلاغ درباره رابطه خویشاوندی یا خادم و مخدومی تحقیق کند یا مدرکی مطالبه کند. هم منزل بودن کسی که خود را از بستگان خوانده معرفی می‌کند، با خوانده کافی است؛ هر چند به طور موقت برای چند ساعتی به منزل او آمده باشد.[1]


 

منابع

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م69، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا