قانون مدنی

ماده 691 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث اول: در کلیات

ضَمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

تفسیر ماده 691 قانون مدنی

+ ضمان از دینی که سبب قانونی قراردادی آن ایجاد شده ولی هنوز، به دلیل فراهم نیامدن شرایط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نیست، صحیح است (مفهوم مخالف ماده ۶۹۱ قانون مدنی).[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م0، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا