قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی » مبحث دوم: ابلاغ

استنکاف از دریافت برگ‌های اخطاریه

چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ‌های اخطاریه استنکاف کنند، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

تفسیر ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی

+ خودداری اعم است از اینکه مخاطب اوراق، اصلا آن را رویت ننماید و از گرفتن آن خودداری نماید یا اینکه آن را دریافت نموده و پس از خواندن آن را مسترد نماید و حاضر به دادن رسید نباشد.[1]


+ منظور از نسخه دوم، نسخه دوم اخطاریه است. بنابراین، نسخه های دوم دادخواست و پیوست های آن الصاق نمی‌شود.[1]


 

منابع

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م70، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا