قانون مدنی

ماده 71 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

وقف بر مجهول صحیح نیست.

تفسیر ماده 71 قانون مدنی

+ یعنی مبهم نباشد. مثلا در صورتی که اسم و وصف و خصوصیات موقوف علیه در عقد ذکر نشده باشد که بتوان او را تشخیص داد و یا آنکه کسی مالی بر یکی از دو نفر بدون تعیین وقف نماید یا بر یکی از دو مسجد وقف کند وقف مزبور باطل است زیرا وقف در حکم تملیک منفعت به موقوف علیهم است و به شخص معین و معلوم می توان تملیک نمود و به شخص مجهول و یا به یکی از دو نفر نمی توان تملیک کرد.[1]


+ وقف بر معین و مجهول مانند وقف بر موجود و معدوم است.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 98، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا