قانون مدنی

ماده 710 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه

اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید، مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.

تفسیر ماده 710 قانون مدنی

+ به طور معمول پرداخت دین به طور مستقیم انجام می‌شود و ضامن آنچه را به عهده دارد به طلبکار تسلیم می‌کند، ولی گاه نیز پرداخت غیرمستقیم است، یعنی اعمالی تحقق می‌یابد که اثر آن کاسته شدن از دارای ضامن به سود طلبکار است. قانون مدنی در مواد ۷۱۰ و ۷۱۲ به این موارد اشاره می‌کند:

۱) ضامن، دینی را که به مضممون له دارد با رضایت او به دیگری حواله می‌دهد که بپردازد و محال علیه نیز آن را قبول می‌کند. در این فرض، چون تحقق حواله باعث انتقال دین از ذمه محیل به محال علیه است، قانون مدنی آن را در حکم وفای به عهد می‌داند و به ضامن اجازه می‌دهدکه به مضمون عنه رجوع کند.

۲) مضمون له طلبی را که از ضامن دارد حواله می‌دهد که به دیگری بپردازد. پس از قبول حوال، طلب مضمون له به محتال منتقل می‌شود؛ مضمون له در این اعتبار برای پرداخت دیون خویش یا دادن قرض به دیگران سود می‌برد و ضامن نیز بدهکار شخص ثالث می‌گردد و طلب مضمون له از او از بین می‌رود.

۳) مضمون له فوت می‌کند و ضامن وارث او است. در این فرض، ضامن چیزی نمی‌پردازد، ولی در واقع به همان اندازه از میراث او کاسته می‌شود؛ با تملک مافی الذمه خود بری خواهد شد (ماده ۲۰۰ قانون مدنی) و حق رجوع به مضمون عنه را دارد (ماده ۷۱۲ قانون مدنی). به بیان دیگر، طلب مضمون له بعد از فوت او به ضامن منتقل می‌شود و چون کسی نمی‌تواند از خود طلبکار شود ساقط خواهد شد و این تهاتر قهری در حکم پرداخت است.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش212، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا