قانون مدنی

ماده 711 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه

اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون‌ عنه آن را ثانیاً بپردازد، ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه‌کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.

تفسیر ماده 711 قانون مدنی

+ اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد:

رجوع ضامن به مضمون له، برای پس گرفتن آنچه به او داده است، امکان‌پذیر نیست، زیرا، هنگام تادیه، طلب مضمون له بر جای خود بوده و ضامن دین خویش را پرداخته است. آنچه ناروا گرفته شده، پولی است که مضمون عنه پس از سقوط پرداخته است و باید به صاحب آن بازگردانده شود.

و رجوع ضامن به مضمون عنه امکان دارد زیرا، ضامن به هنگام وفای به عهد کرده است و تادیه دوباره مضمون عنه حقوق او را از بین نمی‌برد.


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش215، تهران، انتشارات گنج دانش.

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص394، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا