قانون مدنی

ماده 712 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه

هرگاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد، حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.

تفسیر ماده 712 قانون مدنی

+ اگر ضامن از مضمون له طلبکار باشد و این طلب با بدهی او از بابت ضمان تهاتر شود، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.[1]

 

ماده 300 قانون مدنی:

اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود؛ مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او‌ نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م712، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا