قانون مدنی

ماده 715 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه

هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

تفسیر ماده 715 قانون مدنی

+ در موردی هم که اجل ضمان کمتر از دین است یا ضامن آن را زودتر می‌پردازد، رجوع به مضمون عنه تا رسیدن اجل دین به تاخیر می‌افتد، مگر اینکه مدیون خود به صراحت اذن در تادیه زودتر یا ضمان با اجل کمتر را داده باشد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م715، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا