قانون مدنی

ماده 723 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود. در این صورت، تعلیق به التزام مبطل نیست: مثل اینکه کسی‌ التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید.

تفسیر ماده 723 قانون مدنی

+ ماده ۷۲۳ قانون مدنی، فرضی را پیش بینی می‌کند که چون دین همچنان در ذمه مدیون اصلی باقی می‌ماند و به متعهد منتقل نمی‌شود، قانون گذار آن را «ضمان» نمی‌داند؛ التزامی است که شخص درباره پرداختن دین مدیون پیدا می‌کند و این التزام می‌تواند متعلق به‌عدم تادیه مدیون اصلی شود.

در این فرض، ملتزم به عنوان «مسئول پرداخت دین» طرف مطالبه قرار می‌گیرد نه مدیون، در حالی که فرض ماده ۶۹۹ قانون مدنی ناظر به موردی است که دین به ذمه ضامن منتقل شده و او پرداخت دین خویش را معلق می‌سازد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش0، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا