قانون مدنی

ماده 725 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پانزدهم: در حواله

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای مُحتال و قبول مُحال‌علیه.

تفسیر ماده 725 قانون مدنی

+ حواله را محیل صادر می‌کند، ولی در اینکه نیاز به دو قبول دارد یا قبولی با محتال است یا محال علیه اختلاف وجود دارد.[1]

به نظر دکتر کاتوزیان: حواله مرکب از یک ایجاب و دو قبول است. محال علیه نیز مانند محتال طرف عقد است و باید آن را بپذیرد تا سبب انتقال دین (عقد) واقع شود.[2]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م725، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش252، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا