قانون مدنی

ماده 738 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل شانزدهم: در کفالت

ممکن است شخص دیگری، کفیلِ کفیل شود.

تفسیر ماده 738 قانون مدنی

+ کفالت مکفول از کفیل بی‌فایده و نادرست است، زیرا برخلاف ضمان دین انتقال نمی‌یابد.[1]

 

ماده 750 قانون مدنی:

در صورتی که شخصی کفیلِ کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول ‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌ های مابعد او هم بری می‌شوند.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م738، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا