قانون مدنی

ماده 746 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل شانزدهم: در کفالت

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:

۱) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

۲) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

۳) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.

۴) در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.

۵) در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.

۶) در صورت فوت مکفول.

تفسیر ماده 746 قانون مدنی

+ موارد سقوط تعهد کفیل (مواردی که کفیل از تعهد خود بری می‌شود):

۱) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است:

طبیعی‌ترین وسیله برائت هر مدیون «وفای به عهد» است (ماده ۲۴۶ قانون مدنی به بعد). کفیل نیز، اگر مکفول را در زمان و مکان مقرر حاضر کند (تسلیم تام)، از التزامی که به عهده گرفته است بری می‌شود (بند ۱ ماده ۷۴۶ قانون مدنی). همچنین است، هرگاه تسلیم در زمان یا مکان دیگر باشد و مکفول له بدان راضی شود و بپذیرد (ماده ۷۴۴ قانون مدنی). [1]


۲) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود:

منظور از «موقع مقرر»، زمان و مکان مقرر است و نباید آن را به زمان حضور اختصاص داد.[2]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش310، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش311، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص430، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

4. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش314، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

5. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش315، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا