قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی » مبحث دوم: ابلاغ

ابلاغ دادخواست به ادارات دولتی

در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است، اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول، رسید اخذ می‌شود.

در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود.

در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره- در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت، به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

تفسیر ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی

+ مامور ابلاغ حق مراجعه به محل اقامت شخصی یا منزل رئیس یا قائم مقام او را ندارد و باید به محل اداره و در ساعت‌های رسمی خدمت رجوع کند.[1]


 

منابع

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م75، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا