قانون مدنی

ماده 760 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هفدهم: در صلح

صلح عقد لازم است، اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد، مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

تفسیر ماده 760 قانون مدنی

+ در فرضی که عمل حقوقی در زمره ایقاعات است (مانند ابراء)، آیا صلحی که برای رسیدن به همان هدف انجام می‌شود عقد است یا ایقاع؟

← اگر پذیرفته شود که صلح عقدی است مستقل، فایده آن هرچه باشد در طبیعت عقد و ماهیت عمل حقوقی اثر ندارد. پس، در موردی که مدیونی با مدعی طلب به میزان کمتری صلح می‌کنند، این صلح جز با قبول تحقق نمی‌یابد و بیگمان عقد است.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش175، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا