قانون مدنی

ماده 77 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند‌ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها، حاکم شخصی را ضمیمه آنکه‌ باقیمانده است می‌نماید که مُجتَمِعاً تصرف کنند.

تفسیر ماده 77 قانون مدنی

+ مقصود واقف که قید اجتماع نموده آن است که امور موقوفه با شور و تصویب دو نفر یا بیشتر اداره می‌شود و در صورتی که یکی از آنها فوت کند نمی‌توان تمامی منظور واقف را تامین نمود و شخصیت متولی متوفی را ایجاد کرد ولی می‌توان تا اندازه‌ای منظور واقف را در نظر گرفت و آن تعیین یک نفر دیگر به جای متولی متوفی می‌باشد تا با متولی و متولیان باقیمانده مجتمعا همکاری نماید.

همچنین هرگاه دو نفر یا تمام متولیان فوت نمایند حاکم به عده آن ها متولی تعیین خواهد نمود که مجتمعا امور موقوفه را اداره نمیاند.[1]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 103، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا