قانون مدنی

ماده 773 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هجدهم: در رهن

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست، نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

تفسیر ماده 773 قانون مدنی

+ مال مرهون باید قابل نقل و انتقال باشد: مشترکات عمومی و همچنین مورد حبس موبد یا وقف را نمی‌توان مورد رهن قرار داد. و در مواردی که قانون اجازه فروش مورد حبس موبد و وقف را داده، باید از ثمن آن مال دیگری خریده تا به جای آن مورد حبس و وقف باشد.

اما مالی که مورد حبس موقت است مانند مورد عمری، رقبی و سکنی می‌توان به وسیله مالک به رهن گذارد.[1]

 

ماده 348 قانون مدنی:

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است، مگر این که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص460، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا