قانون مدنی

ماده 781 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هجدهم: در رهن

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال مالک آن است؛ و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد، مرتهن باید‌ برای نقیصه به راهن رجوع کند.

تفسیر ماده 781 قانون مدنی

+ تشریفات فروش مال مرهون در ماده ۳۴ قانون ثبت چنان تنظیم یافته است که مرتهن هیچگاه نمی‌تواند، به استناد کافی نبودن بهای رهن، به سایر اموال راهن رجوع کند. زیرا، حراج از کل مبلغ طلب و خسارات شروع می‌شود یا به همان قیمت به مرتهن واگذار می‌گردد: یعنی، قانونگذار فرض می‌کند که مرتهن یا خریدار شرطی با تملک مورد رهن به تمام حق خود رسیده است.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م781، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا