قانون مدنی

ماده 785 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هجدهم: در رهن

هر چیزی که در عقد بیع، بدون قید صریح، به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

تفسیر ماده 785 قانون مدنی

+ از جهت توابع و متعلقات عین مرهونه وضع عقد رهن محکم‌تر از عقد بیع است زیرا عقد رهن به عکس عقد بیع از عقود مسامحه است یعنی کافی است که مرتهن بداند که عین مرهونه وافی به طلب او می‌باشد و علم اجمالی کافی است (برعکس بیع) زیرا عقد رهن از عقود مغابنه نیست و توصیف کامل عین مرهونه در عقد رهن، شرط صحت رهن نیست.[1]

 

منابع

1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، م785، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا