قانون مدنی

ماده 794 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هجدهم: در رهن

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع، اجازه با حاکم است.

تفسیر ماده 794 قانون مدنی

+ قانون مدنی، مبنای تصرف‌های مجاز را با هم مخلوط کرده است (در مواد ۷۹۴ و ۷۹۳ قانون مدنی).

بدین ترتیب، در ماده ۷۹۴ شرط نفوذ تصرفات راهن، نافع بودن برای رهن و منافی نبودن با حقوق مرتهن است و شامل تصرفی که نفعی برای رهن ندارد ولی با حقوق مرتهن هم متعارض نیست نمی‌شود.

ولی مفاد ماده ۷۹۳ اینگونه تصرفات را مباح می‌داند و دلیل منع راهن تنها تنافی با حقوق مرتهن است.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 793 قانون مدنی:

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش375، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا