قانون مدنی

ماده 804 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نوزدهم: در هبه

در صورت رجوع واهب، نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب، و اگر منفصل باشد مال مُتَّهِب خواهد بود.

تفسیر ماده 804 قانون مدنی

+ رجوع از هبه عقد را از ابتدا باطل نمی‌کند. اثر این عمل حقوقی ناظر به آینده است و باعث می‌شود که، از هنگام انشاء آن، مالکیت به واهب بازگردد.

← آنچه از مورد هبه به عنوان نماء و محصول به بار آید از آن متهب است، زیرا منافع در ملکیت او به وجود می‌آید. پس، اگر گوسفندی در این زمان بزاید یا زمین محصولی دهد یا درخت میوه‌ای بار آورد، به استناد رجوع از هبه پس گرفته نمی‌شود و به متهب تعلق دارد.

برعکس، آنچه در اثر روییدن و پروردن یا به حکم طبیعت و ساختمان صنعتی بر مورد هبه افزوده می‌شود، تابع آن است و عرف این فزونی را از اجزای عین می‌بیند. این منافع را «نماء متصل» می‌نامند. واهب، با رجوع از هبه، عین را چنانکه هست پس می‌گیرد و به همین جهت «نماء متصل»، به او بازگردانده می‌شود، هرچند که نتیجه کار متهب باشد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج3، ش51، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا