قانون مدنی

ماده 811 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت سوم: در اخذ به شفعه

اگر حِصِه یکی از دو شریک وقف باشد، متولی یا موقوف‌علیهم حق شُفعه ندارد.

تفسیر ماده 811 قانون مدنی

+ وقف دارای شخصیت حقوقی است. پس، عین مال وقف از آنِ شخصیت حقوقی است و موقوف علیهم از آن حق انتفاع دارند. در نتیجه، اگر شریک وقف سهم خود را بفروشد، بر طبق قاعده، متولی می‌تواند اخذ به شفعه کند. با وجود این، اعتقاد به نسخ ضمنی ماده ۸۱۱ قانون مدنی در مورد متولی دشوار و مورد تردید است.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م811، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا