قانون مدنی

ماده 818 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت سوم: در اخذ به شفعه

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست؛ و همچنین است بعد از اخذ‌ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

تفسیر ماده 818 قانون مدنی

+ قید «در صورتی تعدی یا تفریط نکرده باشد» مربوط به بند ۲ ماده ۸۱۸ قانون مدنی و ضمان مشتری بعد از اخذ به شفعه است. پیش از اخذ به شفعه (بند ۱)، خریدار در ملک خود تصرف می‌کند و هیچ ضمانی برعهده ندارد، هرچند که تصرف او نامتعارف باشد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م818، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا