قانون مدنی

ماده 820 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت سوم: در اخذ به شفعه

هرگاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است، شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر‌ می‌گذارد.

حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.

تفسیر ماده 820 قانون مدنی

+ زیرا شفیع در موقع اخذ به شفعه باید ثمن را به خریدار بدهد و در مورد مزبور ثمن در حقیقت مقداری است که پس از کسر ارش نزد بایع باقی مانده است.

هرگاه مشتری با استحقاق خود به اخذ ارش از آن صرف نظر نماید مانند آن است که مشتری بیش از مقدار ثمن به بایع پرداخته است لذا در این صورت مانند صورت قبل شفیع در موضع اخذ به شفعه مقدار ارش را کسر می‌گذارد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 3، ص28، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهل‌وششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا